PolyRoom PolyRoom

PolyRoom

Paryż, Francja
  • Klient: Bouygues Immobilier
  • Wykorzystane materiały: Drewno palone Natural Black - modrzew europejski

Więcej zdjęć tego produktu